Download  article

DOI 10.34014/2227-1848-2019-3-125-134

 

COMPARATIVE PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC EVALUATION OF VITAMIN AND MINERAL COMPOSITION OF DRINKS BASED ON WILD ROSEHIPS AND BLACK TEA IN THE WATER-INTAKE REGIME OF MILITARY MEN

 

A.I. Andriyanov, A.L. Smetanin, A.P. Seleznev, E.S. Belozerov, A.A. Korneeva, Yu.V. Ishchuk, E.S. Martynova

S.M. Kirov Military Medical Academy, Ministry of Defence of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia

е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

The purpose of the paper is a comparative physiological and hygienic assessment of wild rosehip drinks and black tea, which are a part of a military ration, and the proposal development for their intake by military personnel under high physical loads.

Materials and Methods. The authors used four varieties of wild rosehips and three varieties of black tea to determine the amount of vitamin C and microelements. Tillmans method and iodometry (GOST 24556-89) were used for vitamin C determination. Besides vitamin C, drinks were examined for the content of other vitamins, macro- and microelements using atomic absorption spectroscopy, MGA 915-M spectrophotometer (Lumex, Russia).

Results. According to present-day ideas, functional drinks should possess not only well-known characteristics peculiar to traditional drinks (satisfying thirst, pleasure, etc.), but also be beneficial to human health. In the military food ration there are no facilities to prepare functional drinks, although such drinks are widely used by individuals engaged in rough labor. The laboratory studies show that the amount of vitamin C in wild rosehips is twice as much as in black tea. The content of vitamins A and E, and iron in dry wild rosehips is much higher than in black tea. Microelements, namely manganese, copper, molybdenum and zinc, are found in wild rosehips in a significant amount, while there is only a small amount of selenium. The above-mentioned microelements are not found in black tea.

Conclusion. The research results demonstrate that wild rosehip drinks are valuable as they contain much vitamins and minerals. Its use can help restore water-electrolyte losses in individuals engaged in rough labor, athletes and military men, increase endurance and recovery process after heavy physical loads. Dry dose for preparing a drink will reduce the weight of the military stock, and positively affect the quality of mission accomplishment.

Keywords: military men diet, drinks, water-electrolyte balance, vitamins, macroelements, microelements, vitamin C, ration, wild rosehip, black tea.

 

References

1. Baturin A.K., Mendel'son G.I. Pitanie i zdorov'e: problemy XXI [Nutrition and health: Challenges of the 21st century]. Pishchevaya promyshlennost'. 2005; 5: 105–107 (in Russian).

2. Martinchik A.N., Maev I.V., Yanushevich O.O. Obshchaya nutritsiologiya: uchebnoe posobie [General nutrition: training manual]. Moscow: MEDpress-inform; 2002. 392 (in Russian).

3. Kuz'min S.G., Makarov P.P., Maydan V.A. Gigienicheskaya otsenka fakticheskogo pitaniya i statusa pitaniya operatorov VMF pri vypolnenii imi zadach uchebno-boevoy deyatel'nosti [Hygienic assessment of nutrition and nutrition status of the Navy operators while performing combat training activities]. Vestnik Rossiyskoy voenno-meditsinskoy akademii. 2008; 2: 328–329 (in Russian).

4. Shenderov B.A. Sostoyanie i perspektivy razvitiya kontseptsii «Funktsional'noe pitanie» v Rossii: obshchie i izbrannye razdely problem [Status and prospects for “Functional Nutrition” development in Russia: general and specific problems]. Farmateka. 2006; 1: 41–47 (in Russian).

5. Tutel'yan V.A. Sbalansirovannoe pitanie – osnova protsvetaniya natsii. Zdorovoe pitanie: vospitanie, obrazovanie, reklama: obzornyy doklad na VI Vserossiyskoy konferentsii. Noyabr' 2001 [Balanced diet as a base for nation’s prosperity. Healthy nutrition: upbringing, education, advertising: a review report at the 6th All-Russian Conference. November 2001]. Moscow; 2001: 9–14 (in Russian).

6. Zuev E.T., Gur'ev V.I., Eremets V.I., Tokarik E.F., Koval'skaya L.A. Bezalkogol'nye napitki: mediko-biologicheskie aspekty obespecheniya kachestva [Soft drinks: biomedical aspects of quality assurance]. Pishchevaya promyshlennost'. 2001; 4: 46–48 (in Russian).

7. Zuev E.T. Funktsional'nye napitki: ikh mesto v kontseptsii zdorovogo pitaniya ZAO «OST-AKVA» (g. Chernogolovka, Moskovskaya obl.) [Functional drinks: their place in the healthy nutrition concept of “OST-AKVA” (Chernogolovka, Moscow Region)]. Pishchevaya promyshlennost'. 2004; 7: 23–25 (in Russian).

8. Obraztsov L.N., Shelepova A.M., ed. Osobennosti meditsinskogo obespecheniya podrazdeleniy SV v gornoy mestnosti [Medical supplies of military units in mountainous areas]. St. Petersburg: VMedA; 2005. 88 (in Russian).

9. Andriyanov A.I., Turkov A.G., Smetanin A.L., Konovalova I.A. Normirovanie pitaniya voennosluzhashchikh [Nutrition rationing of military men]. Vestnik akademii voennykh nauk. 2014; 4 (14): 33–45 (in Russian).

10. Medical Services. Nutrition standards and education: Army Regulation 40–25 BUMEDINST 10110.6 AFI 44-141. Washington: Headquarters Departments of the Army, Navy, and Air Force; 2001. 17.

11. Greben'kov S.V., Zholus B.I., Dovgusha V.V., Kuderkov S.M., Maydan V.A., Makhnenko A.A., Merkushev I.A., Novozhilov G.N., Omel'chuk V.V., Petreev I.V. Voenno-morskaya i radiatsionnaya gigiena: v 2 t. [Naval and radiation hygiene: in 2 volumes]. T. 1. St. Petersburg: Redaktor; 1998. 910 (in Russian).

12. Andriyanov A.I., Krivtsov A.V., Smetanin A.L., Sorokoletova E.F., Selezneva A.A., Pavlinova E.S., Ishchuk Yu.V. Sovershenstvovanie metodiki opredeleniya kaliya i natriya vo fruktovykh sokakh pri provedenii kontrolya za bezopasnost'yu pitaniya voennosluzhashchikh [Methodology development for potassium and sodium detection in fruit juices during food safety monitoring of military men]. Vestnik akademii voennykh nauk. 2015; 4 (52): 139–143 (in Russian).

13. Shubina O.G. ASE-napitki: znakomyy soratnik protiv neznakomykh voprosov [ACE drinks: Familiar ally against unfamiliar questions]? Napitki. 2002; 3: 70–71 (in Russian).

14. Tokaev E.S., Miroedov E.A., Nekrasov A.A., Khasanov E.S., Tokaev R.Yu. Tekhnologiya produktov sportivnogo pitaniya [Technology of sport nutrition]. Moscow: MGUPB; 2010. 108 (in Russian).

15. Tutel'yan V.A., Nikityuk D.B., Pozdnyakov A.L. Optimizatsiya pitaniya sportsmenov: realii i perspektivy [Optimization of athlete nutrition: Realities and prospects]. Voprosy pitaniya. 2010; 79 (3): 78–82 (in Russian).

16. Burmistrov G.P., Makarov P.P., Mulina N.A. Razrabotka spetsial'nykh bezalkogol'nykh i slaboalkogol'nykh napitkov funktsional'nogo naznacheniya [Development of special functional soft and low-alcohol drinks]. Problemy kachestva butilirovannykh pit'evykh vod, bezalkogol'nykh i slaboalkogol'nykh napitkov: sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii [Quality problems of bottled drinking water, soft and low-alcohol drinks: Proceedings of a scientific and practical conference]. 2003. Moscow; 2003: 51–55 (in Russian).

17. Sukhanov B.P. Napitki kak nositeli mikronutrientov [Beverages as a source of micronutrients]. Razrabotka, proizvodstvo, prodvizhenie i prodazha vin, alkogol'nykh i pivobezalkogol'nykh napitkov: Materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Development, production, promotion and sale of wines, alcoholic beverages and soft drinks: Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference]. 2002. Moscow; 2002: 113–114 (in Russian).

18. Bolotov V.M., Nechaev A.P. Pishchevye krasiteli. Pishchevye ingredient [Food colorants. Food ingredients]. Syr'e i dobavki. 2001; 1: 4–11 (in Russian).

19. Andriyanov A.I., Yurchik N.V., Sochenko V.V., Krivtsov A.V., Subbotina T.I., Andreev V.P., Konovalova I.A., Smetanin A.L., Ishchuk Yu.V. Fiziologo-gigienicheskaya otsenka pitaniya chlenov ekipazhey nadvodnykh korabley Voenno-morskogo flota v dlitel'nom morskom pokhode [Physiological and hygienic assessment of the nutrition of Naval surface ship crew during long sea voyages]. Vestnik Rossiyskoy voenno-meditsinskoy akademii. 2018; 2 (62): 139–143 (in Russian).

20. Zotkin A.V., Skopin A.Yu. Metodicheskie podkhody k ispol'zovaniyu pit'evoy vody [Methodological approaches to drinking water management]. Vestnik Rossiyskoy voenno-meditsinskoy akademii. 2007; 4 (20): 26–27 (in Russian).

21. Dolmatova I.A., Latypova S.Sh. Produkty funktsional'nogo naznacheniya v pitanii naseleniya [Functional products in nutrition]. Molodoy uchenyy. 2016; 7: 63–65 (in Russian).

22. Tutel'yan V.A., ed. Khimicheskiy sostav i kaloriynost' rossiyskikh produktov pitaniya: spravochnik [Chemical composition and calorie content of Russian food: Reference book]. Moscow: DeLiPrint; 2012. 284 (in Russian).

 

Скачать статью

УДК 543.551.579. 13–613.2

DOI 10.34014/2227-1848-2019-3-125-134

 

Сравнительная физиолого-гигиеническая оценка витаминно-минерального состава напитков на основе плодов шиповника и черного чая применительно к питьевому режиму военнослужащих

 

А.И. Андриянов, А.Л. Сметанин, А.П. Селезнев, Е.С. Белозеров, А.А. Корнеева, Ю.В. Ищук, Е.С. Мартынова

ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Цель работы – сравнительная физиолого-гигиеническая оценка напитков из плодов шиповника и черного чая, входящих в состав пайков военнослужащих, и разработка предложений по их употреблению военнослужащими в условиях высоких физических нагрузок.

Материалы и методы. Для определения содержания витамина С и микроэлементов использовали четыре сорта шиповника и три – черного чая. Определение витамина С проводили по методу Тильманса и йодометрическим методом по ГОСТ 24556-89. Кроме витамина С, напитки исследовали на содержание других витаминов, макро- и микроэлементов с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре МГА 915-M («Люмекс», Россия).

Результаты. Согласно современным представлениям функциональные напитки, помимо известных характеристик, присущих традиционным напиткам (утоление жажды, удовольствие и др.), должны обладать полезными для здоровья человека свойствами. В составе рационов питания военнослужащих отсутствуют средства для приготовления функциональных напитков, хотя они широко применяются лицами, занимающимися тяжелым физическим трудом. В ходе лабораторных исследований установлено, что содержание витамина С в плодах шиповника на два порядка выше, чем в черном чае. Содержание витаминов А и Е, железа в сухих плодах шиповника значительно выше, чем в черном чае. Микроэлементы марганец, медь, молибден и цинк присутствуют в шиповнике в значительном количестве, селен – в незначительном количестве. Указанные микроэлементы в черном чае отсутствуют.

Выводы. Результаты исследования напитка на основе шиповника свидетельствуют о его высокой ценности в отношении витаминов и минеральных веществ. Его применение поможет восстановить водно-электролитные потери у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, спортсменов и военнослужащих, повысит выносливость и ускорит восстановление организма после больших физических нагрузок. Сухая навеска для приготовления напитка снизит вес носимого запаса военнослужащих, что положительно скажется на качестве выполнения поставленных задач.

Ключевые слова: питание военнослужащих, напитки, водно-электролитный баланс, витамины, макроэлементы, микроэлементы, витамин С, рацион, шиповник, черный чай.

 

Литература

1. Батурин А.К., Мендельсон Г.И. Питание и здоровье: проблемы XXI. Пищевая промышленность. 2005; 5: 105–107.

2. Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. Общая нутрициология: учебное пособие. М.: МЕДпресс-информ; 2002. 392.

3. Кузьмин С.Г., Макаров П.П., Майдан В.А. Гигиеническая оценка фактического питания и статуса питания операторов ВМФ при выполнении ими задач учебно-боевой деятельности. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2008; 2: 328–329.

4. Шендеров Б.А. Состояние и перспективы развития концепции «Функциональное питание» в России: общие и избранные разделы проблемы. Фарматека. 2006; 1: 41–47.

5. Тутельян В.А. Сбалансированное питание – основа процветания нации. Здоровое питание: воспитание, образование, реклама: обзорный доклад на VI Всероссийской конференции. Ноябрь 2001. Москва; 2001: 9–14.

6. Зуев Е.Т., Гурьев В.И., Еремец В.И., Токарик Э.Ф., Ковальская Л.А. Безалкогольные напитки: медико-биологические аспекты обеспечения качества. Пищевая промышленность. 2001; 4: 46–48.

7. Зуев Е.Т. Функциональные напитки: их место в концепции здорового питания ЗАО «ОСТ-АКВА» (г. Черноголовка, Московская обл.). Пищевая промышленность. 2004; 7: 23–25.

8. Образцов Л.Н., Шелепова А.М., ред. Особенности медицинского обеспечения подразделений СВ в горной местности. СПб.: ВМедА; 2005. 88.

9. Андриянов А.И., Турков А.Г., Сметанин А.Л., Коновалова И.А. Нормирование питания военнослужащих. Вестник академии военных наук. 2014; 4 (14): 33–45.

10. Medical Services. Nutrition standards and education: Army Regulation 40–25 BUMEDINST 10110.6 AFI 44-141. Washington: Headquarters Departments of the Army, Navy, and Air Force; 2001. 17.

11. Гребеньков С.В., Жолус Б.И., Довгуша В.В., Кудерков С.М., Майдан В.А., Махненко А.А., Меркушев И.А., Новожилов Г.Н., Омельчук В.В., Петреев И.В. Военно-морская и радиационная гигиена: в 2 т. Т. 1. СПб.: Редактор; 1998. 910.

12. Андриянов А.И., Кривцов А.В., Сметанин А.Л., Сороколетова Е.Ф., Селезнева А.А., Павлинова Е.С., Ищук Ю.В. Совершенствование методики определения калия и натрия во фруктовых соках при проведении контроля за безопасностью питания военнослужащих. Вестник академии военных наук. 2015; 4 (52): 139–143.

13. Шубина О.Г. АСЕ-напитки: знакомый соратник против незнакомых вопросов? Напитки. 2002; 3: 70–71.

14. Токаев Э.С., Мироедов Е.А., Некрасов А.А., Хасанов Э.С., Токаев Р.Ю. Технология продуктов спортивного питания. М.: МГУПБ; 2010. 108.

15. Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Поздняков А.Л. Оптимизация питания спортсменов: реалии и перспективы. Вопросы питания. 2010; 79 (3): 78–82.

16. Бурмистров Г.П., Макаров П.П., Мулина Н.А. Разработка специальных безалкогольных и слабоалкогольных напитков функционального назначения. Проблемы качества бутилированных питьевых вод, безалкогольных и слабоалкогольных напитков: сборник материалов научно-практической конференции. 2003. Москва; 2003: 51–55.

17. Суханов Б.П. Напитки как носители микронутриентов. Разработка, производство, продвижение и продажа вин, алкогольных и пивобезалкогольных напитков. Материалы II Международной научно-практической конференции. 2002. Москва; 2002: 113–114.

18. Болотов В.М., Нечаев А.П. Пищевые красители. Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. 2001; 1: 4–11.

19. Андриянов А.И., Юрчик Н.В., Соченко В.В., Кривцов А.В., Субботина Т.И., Андреев В.П., Коновалова И.А., Сметанин А.Л., Ищук Ю.В. Физиолого-гигиеническая оценка питания членов экипажей надводных кораблей Военно-морского флота в длительном морском походе. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2018; 2 (62): 139–143.

20. Зоткин А.В., Скопин А.Ю. Методические подходы к использованию питьевой воды. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2007; 4 (20): 26–27.

21. Долматова И.А., Латыпова С.Ш. Продукты функционального назначения в питании населения. Молодой ученый. 2016; 7: 63–65.

22. Тутельян В.А., ред. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: справочник. М.: ДеЛиПринт; 2012. 284.